Informace z článku 21 Rozpisu mistrovských soutěží 2022/2023: „Start hráčů v klubech 1. a 2. ligy je omezen takto: Konec přestupů v soutěžním ročníku je dle Přestupního řádu SF 6. 2. 2023. Po tomto termínu může být dopsán na soupisku družstva 1. ligy a nastoupit do mistrovského utkání pouze hráč klubu, který byl ke dni 6. 2. 2023 v klubu registrován, nebo nově registrovaný hráč.“