STK
předseda
Štefan Hrabčák, mobil: 777 994 849, e-mail: hrabcak.stefan@seznam.cz
členové
Michal Průcha (Chlum), David Beneš (Třebotovice), Libor Kaštánek a Petr Kotalík (Písek)

Disciplinární komise
předseda
Pavel Návesník, Jivno 5, 373 71 Rudolfov, mobil: 607 705 395, pavelnavesnik@seznam.cz
členové
Pangrác Petr, Písek, mobil: 608 052 907 e-mail: placos13@seznam.cz
Josef Lavička, U Školky 140, 373 67 Borek, e-mail joseflavicka@volny.cz

Komise rozhodčích a delegátů
předseda
Miroslav Primus, U Domova důchodců 29, 373 16 Dobrá Voda u Č.B., m.: 608 562 625 e-mail: m.primus@seznam.cz
členové a obsazovací úsek
L. Kaštánek a Luděk Haviar (PI), Š.Hrabčák (ČB)

Komise vnitřního auditu
předseda
Ždych Pavel, Pekárenská 49, 370 04 Č.Budějovice, m.: 777 887 307, mail: pavel.zdychu@seznam.cz
členové
Václav Korejčík, Bezdrevská 19, 370 11 Č.Budějovice, m.: 777258714; mail: v.korejcik@seznam.cz
Jakub Matyš, Otakara Jeremiáše 2157, 397 01 Písek