Předseda VV: Mgr. Martin Kapsa
Telefon: 736 264 127
Email: martin.kapsa@email.cz

Místopředseda VV: Ing. Radek Březina
Telefon: 605 851 209
Email: radek.brezina@centrum.cz

Člen za kluby: Dalibor Petrželka

Člen VV: Jiří Honěk
Předseda KKF Moravskoslezského kraje
Telefon: 603 441 139
Email: honekfotbal@seznam.cz 

Člen VV: Zbožínek Lukáš
Předseda KKF Olomouckého kraje
Telefon: 775 604 793
E-mail: zbozinek.lukas@seznam.cz

Člen VV: Miroslav Vokulič
Předseda KKF Zlínského kraje