Složení komise rozhodčích:

Předseda komise rozhodčích
Jiří Honěk
Telefon: 603 441 139
Email: honekfotbal@seznam.cz 

člen: Zdeněk Ovšák, Ing. Přemysl Havlík


Složení disciplinární komise:

Předseda disciplinární komise
Ing. Radek Březina
Mobil: 775 604 793
Email: zbozinek.lukas@seznam.cz 

člen: Lukáš Zbožínek, Mgr. Martin Kapsa, Dalibor Petrželka