Rozhodnutí STK Středočeského krajského svazu futsalu ze dne 5. 1. 2020

STK Středočeského krajského svazu futsalu rozhodla zařadit krajská utkání mezi kluby FK VIVA Příbram AFC Kralupy mezi tzv. riziková utkání, z důvodu zvýšené rivality, a budou na tyto utkání:

1. nominováni delegáti z listiny delegátů Divize A s ohledem na minimalizaci dojezdových vzdálenosti a tím i nákladů na cestování k oběma soupeřům (možné cestování s delegovanými rozhodčími, či nasazení z nejbližšího okolí místa konání). Odměna delegáta činí dle RMS soutěže 100 Kč/utkání.

2. pořádajícímu klubu bude doporučeno navýšení pořadatelské služby, zejména směrem k divákům

 Ing. Jiří Chaloupka, předseda Stč. KrSF


Rozhodnutí STK Stč. KKF ze dne 14.5.2018

Čtvrtfinálové utkání středočeské části Poháru FAČR, utkání č. C/2 Torpédo Malta Doubrava – FC Joga Mladá Boleslav bylo kontumováno ve prospěch klubu Torpédo Malta Doubrava z důvodu nenastoupení klubu FC Joga Mladá Boleslav ve stanoveném termínu 13.5.2018.

Toto rozhodnutí bude předáno DK Stč. KKF, která rozhodne o dalších postizích.


Rozhodnutí STK ze dne 11.2.2016

STK Stč. KKF rozhodla dle článku 5 přílohy číslo 1 Sazebník pokut RMS o poplatku celku Celtic Kladno za přeložení utkání KP AFC Kralupy nad Vltavou – Celtic Kladno ve výši 2.500 Kč a kompenzaci soupeři ve výši 500 Kč. Poplatek je splatný do 15ti dnů v hotovosti, na adresu, nebo bankovní účet řídícího orgánu soutěže KKF č. 27-3831900257/0100. Kompenzace soupeři je splatná do 15 dnů v hotovosti, na jeho adresu nebo bankovní účet. Potvrzení o uskutečnění platby je nutné poslat řídícímu orgánu soutěže.


Rozhodnutí STK ze dne 16.10.2015

STK Stč. KKF rozhodla o kontumaci zápasu Stč. KP O1A0106 FC O.K. Kladno – TJTZ Atlantic Rakovník výsledkem 0:5 ve prospěch hostujícího týmu. Celek FC O.K. Kladno předán do DK.

STK Stč. KKF rozhodla o proplacení odměn a cestovného rozhodčím utkání Stč KP O1A0106 FC O.K. Kladno – TJTZ Atlantic Rakovník v plné výši. Částka bude následně stržena z garanční částky celku FC O.K. Kladno.


Rozhodnutí STK ze dne 27.9.2015

STK rozhodla o zastavení činnosti pro rozhodčího Kamila Orálka na 2 utkání ve středočeské části Poháru FAČR z důvodu pochybení v popisu zranění hráče ve finálovém utkání středočeské části Poháru FAČR SK Olympik Mělník - FC Benago Zruč n.S.