Kreditní systém trenérského futsalového vzdělávání SF ČR je dlouhodobým on-line systémem na jehož základě si každý trenér absolvent základního trenérského vzdělání SF ČR při FTVS UK může ověřit svůj aktuální stav kreditu a zároveň zjistí, co je možné udělat k navýšení stavu osobního kreditu trenéra na potřebnou úroveň.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Získání a ztráta kreditů

1) Základní kurz SF ČR při FTVS UK                                                                     20 bodů

    Tento počet kreditů platí tři roky po jeho absolvování, poté se každý rok snižuje o dva kredity v případě, že trenér prokazatelně trénuje mužstvo futsalu a o čtyři kredity v případě, že netrénuje.

 

2) Kurzy trenérství pořádané Komisí futsalu                                                             6 bodů

     Za absolvování každého tohoto kurzu (bývá cca jednou za dva roky) je přiděleno 6 bodů, započítávají se však pouze poslední 2 kurzy (max.počet bodů je tedy celkem 12).                   

 

3) Seminární práce pod vedením FTVS UK nebo

     OVT ČMFS potvrzená sekretariátem Komise futsalu (max.1 x za rok)               4 body

 

4) Absolvování trenérské praxe v zahraničí (individuálně posoudí KF)                 2 body

 

5) Trenérská praxe (hlavní trenér nebo as.trenéra)          - reprezentace                           + 4 body

- platí po dobu 1 roku                                                  - v klubu 1.ligy                        + 4 body

- nelze sčítat, počítá se pouze jedna tr.praxe                  - v klubu 2.ligy                        + 2 body

 

6) Maximální bodová hranice je 30 bodů

    Minimální bodová hranice je 10 bodů

 

7)  Opakovaný disciplinární postih trenéra v jedné sezóně                                        - 1 bod

 

Minimální počty kreditů nutné pro trénování futsalu

 

1) Reprezentace ČR „A“ a „21“, klub 1.CL                                 minimálně 20 bodů

 

2) Reprezentace „19“, klub 2.ligy                                                minimálně 18 bodů

 

3) Juniorská liga U-18, U-16                                                        minimálně 16 bodů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompletní seznam trenérů futsalových absolventů je na oficiálních internetových stránkách fotbal.cz (futsal). Vzhledem k počtu absolventů sekretariát futsalu neodpovídá za 100% aktuálnost  údajů – někteří absolventi  jsou mimo zorný úhel Komise futsalu. Každý trenér odpovídá za stav svého kreditu osobně a musí být na vyžádání řídících orgánů soutěží (licenční komise apod.) schopen doložit svá trenérská angažmá, účasti na seminářích nebo uznání seminárních prací. V případě sporu má vždy rozhodující slovo Komise futsalu.

Tento Kreditní systém trenérství futsalu schválila KF ČMFS na svém zasedání dne 12.6.2008.