Vážení členové Svazu Futsalu České republiky,

upozorňujeme, že na základě podání žádosti budou na klub o volný pohyb hráčů odeslány dostupné platební doklady pro úhradu plateb za přestupy bez souhlasu mateřských klubů v rámci přestupního období od 1. do 20. 6. (tzv. období pro volný pohyb hráčů).

Rovněž prosíme, aby členské kluby věnovaly pozornost termínu splatnosti platebních dokladů a dodržovaly jej. V případě jeho nedodržení se členské kluby vystavují disciplinárnímu řízení, na jehož základě může dojít k uložení disciplinárních trestů v souladu s Disciplinárním řádem.

Je důležité upozornit, že je nezbytné, aby členský klub, který má obdržet stanovené odstupné, v souladu s PŘ nahlásil na email registrace@futsal.cz číslo účtu pro zaslání stanoveného odstupného. 

Metodický pokyn SFČR č. úhrada stanoveného odstupného č.1/2020 
Výše stanoveného odstupného dle § 8 přestupního řádu přehled 
Novelizovaný přestupní řád SFČR s účinností od 14.4.2020