Pokud tak neučiní, bude v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 písm. a) Evidenčního a registračního řádu SFČR jejich registrace jako členů SFČR zrušena, tedy bude přistoupeno k jejich vymazání z databáze členství SFČR.

Výše uvedená zpráva se týká členů, kteří již v minulosti byli členy SFČR a v letošním roce pouze prodlužují své členství uhrazením členských příspěvků (tato skutečnost je deklarována šedým označením ve sloupci „Stav“, v kartě PŘEHLED HRÁČŮ na is.fotbal.cz). Sekce FUTSAL (přepnutí nad logem FAČR)

Registrace fyzické osoby jako člena SFČR je dle ustanovení § 17 Evidenčního a registračního řádu SFČR zachována, pokud se v termínu do 15. 2. 2024 centrální evidenci členství zaeviduje provedená platba členského příspěvku za danou osobu. Tato skutečnost se bez zbytečného odkladu vyznačí v seznamu umístěném na subdoméně portálu is.fotbal.cz ve sloupci „Stav“ zelenou barvou.

Členové, kteří v termínu do 15. 2. 2024 nezachovají své členství v SFČR, mohou obnovit své členství postupem dle ustanovení § 14 a § 15 Evidenčního a registračního řádu SFČR.

 

Jak na platbu členství SFČR na rok 2024 

Pro platbu dvou a více hráčů používejte HROMADNOU PLATBU   
Rychlá možnost platby pro jednotlivce a členství bude uhrazeno ihned - ONLINE PLATBA

Pro případné ruční zadání platby členství v bance pro jednotlivce používat účet 
Číslo účtu pro členské příspěvky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú: 1388007093/2700
vs. "ID hráče"

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu futis@futsal.cz .

Související dokumenty