Pro účely konání Valné hromady je potřeba upozornit na některé skutečnosti, kterým by účastníci Valné hromady měli věnovat zvýšenou pozornost:

1. Účast na Valné hromadě
a)  V souladu s ustanovením článku 20 odst. 3 Stanov SFČR platí, že delegáty Valné hromady jsou:

  1. v případech delegátů vysílaných členskými kluby členové statutárních orgánů těchto členských klubů nebo těmito osobami písemně zmocněné fyzické osoby, které jsou členy Svazu a současně jsou v daném klubu řádně zaregistrovány;
  2. v případech delegátů vysílaných futsalovými svazy oblastí, krajskými svazy futsalu a Pražským svazem futsalu předsedové, popř. pověření členové výkonných výborů těchto svazů nebo písemně zmocněné fyzické osoby, které jsou členy Svazu a současně jsou členy odborných komisí svazu.

b) V souladu s ustanovením článku 20 odst. 4 Stanov SFČR platí, že jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím členským klubem, futsalovým svazem oblasti, krajským svazem futsalu nebo Pražským svazem futsalu, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Svazu.

c) V souladu s ustanovením článku 20 odst. 2 Stanov SFČR platí, že delegáty na Valné hromadě mohou být pouze členové Svazu s tím, že jsou na Valnou hromadu vysíláni tak, že:

  • členské kluby 1. celostátní ligy mužů a 2. ligy mužů vysílají po 1 delegátovi;
  • členské kluby 1. celostátní ligy žen vysílají po celkem třech delegátech, kteří jsou voleni na shromáždění členských klubů 1. celostátní ligy žen, z nichž žádný nemůže být delegátem členského klubu,  který vysílá delegáta podle písmena a) čl.20 odst.2, Stanov SFČR přičemž vždy musí být zvolen alespoň jeden delegát z Čech nebo z Moravy;
  • futsalové svazy oblastí a krajské svazy futsalu vysílají po dvou delegátech.

2. Prezence účastníků Valné hromady
a) Každá osoba, která se má stát delegátem na Valné hromadě je povinna při prezenci předložit:

  1. občanský průkaz, případně platný cestovní pas, ledaže je její totožnost pro osoby provádějící prezenci nesporná;
  2. delegační lístek, jehož formulář bude uveden na portálu Svazu a v němž je vysílající osoba řádně zastoupena svým statutárním orgánem povinna potvrdit, že osoba vysílaná jako delegát splňuje příslušné podmínky vyplývající z ustanovení článku 20 odst. 3 a 4 Stanov.

 

Místem konání 12. řádné Valné hromady, která se uskuteční dne 23. 3. 2024 od 10:00 hod. v Praze na adrese Pyšelská 2361/4, 149 00 Praha 4, a to v Kongresovém centru restaurace COLUMNA,  jak se dostat do místa Valné hromady kliknutím na mapu viz níže!

 

Oficiální oznámení svolání včetně schváleného programu naleznete v příloze. 

Související dokumenty