Akreditace lze provést na linku akreditace.fotbal.cz podle daných akreditačních podmínek. Upozorňujeme, že uzávěrka akreditací je 14. května 2024 ve 23:59. 

Na akreditace zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel.

O přidělení či zamítnutí akreditací budete informováni do 16. května 2024.