Žádosti o akreditace prosím zašlete na mail – holubova@fotbal.cz nejpozději do 4. 10. 2023 do 18:00. Na akreditace zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel. Ukrajinská FA Vás bude o přidělení či zamítnutí akreditací informovat.

Pořadatelem zápasu je Ukrajinský svaz a FAČR v tomto případě pouze zprostředkovává akreditace českým novinářům.