Akreditace lze provést na linku akreditace.fotbal.cz podle daných akreditačních podmínek.

Upozorňujeme, že uzávěrka akreditací je 10. července 2024 ve 23:59. Na akreditace zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel. O přidělení či zamítnutí akreditací budete informováni do 11. července 2024.