Akreditace lze provést na linku akreditace.fotbal.cz podle daných akreditačních podmínek. Upozorňuji, že uzávěrka akreditací je 27. srpna 2023 ve 23:59. Na akreditace zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel. O přidělení či zamítnutí akreditací budete informováni do 30. srpna 2023.