Akreditace lze provést na linku akreditace.fotbal.cz podle daných akreditačních podmínek. Upozorňuji, že uzávěrka akreditací je 13. listopadu 2023 ve 23:59. Na akreditace zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel.

O přidělení či zamítnutí akreditací budete informováni do 14. listopadu 2023.