Akreditace lze provést na linku akreditace.fotbal.cz podle daných akreditačních podmínek. Upozorňuji, že uzávěrka akreditací je 18. prosince 2023 ve 23:59.

Na akreditace zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel. O přidělení či zamítnutí akreditací budete informováni do 19. prosince 2023.