Akreditace lze provést na linku akreditace.fotbal.cz podle daných akreditačních podmínek. Upozorňuji, že uzávěrka akreditací je 3. listopadu 2023 ve 23:59. Na akreditace zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel. O přidělení či zamítnutí akreditací budete informováni do 7. listopadu 2023.


Zároveň vyhlašujeme akreditace na kvalifikační utkání Česko – Moldavsko, které se uskuteční dne 20. listopadu 2023 od 20.45 hodin v Olomouci.

Akreditace lze provést na linku akreditace.fotbal.cz podle daných akreditačních podmínek. Upozorňuji, že uzávěrka akreditací je 5. listopadu ve 23:59. Na akreditace zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel. O přidělení či zamítnutí akreditací budete informováni do 10. listopadu 2023.