Seznam kontaktů a užitečných odkazů

Centrum pro ochranu dětí

Emailové adresy jednotlivých členů:

Linka bezpečí

Rodičovská linka

Manželské a rodinné poradny

  • Nabízejí manželské a rodinné poradenství
  • Zaměřují se na zvládání potíží v mezilidských vztazích v rodině (generační spory, rozvod a porozvodové těžkosti, styk rodiče s dětmi, závislosti v rodině atd.)
  • Mediace dohod o výchově dětí a uspořádání vzájemných vztahů¨
  • Kontakty na poradny v ČR: www.amrp.cz

Střediska výchovné péče

Intervenční centra

  • Poskytují komplexní pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Nabízejí ambulantní, terénní, popř. pobytové služby.
  • Informace a kontakty: http://www.domaci-nasili.cz/

Orgán sociálně právní ochrany dětí

  • Orgán sociálně právní ochrany dětí, zkráceně „OSPOD“, vykonává sociálně-právní ochranu dítěte podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sídlí na městských úřadech a většinou je součástí odboru sociálních věcí.
  • Informace: http://www.ospod.cz/

Poradna pro rizikové chování na internetu

Léčebná zařízení pro léčbu drogové závislosti

Sebepoškozování

Deprese a úzkosti

SK pro Duševní zdraví