Účast - KM FAČR: Stanislav Duben, Petr Zapletal, Mgr. Petr Čejka, Karel Musil, Pavel Crhan, Tomáš Navrátil
Sportovně technické oddělení: Erich Brabec, Mgr. Matěj Čmejla
Vedoucí grassroots úseku: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots manažer: Mgr. Michal Blažej
GTM KFS: Mgr. Radim Zajíc, Jiří Kovárník
Předseda ŘKČ: Martin Drobný
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Sekretář KM FAČR: Roman Vonášek

1) Předseda KM FAČR
Předseda KM FAČR přivítal přítomné, především pak zastupujícího technického ředitele Ericha Brabce. Ten se v krátkosti představil a sdělil své představy a plány pro nejbližší období. Rád by navázal na svého předchůdce.
- KM FAČR doporučuje úpravu v pravidlech pro soutěže žáků U13 a U12 v případě vyloučení hráče. Do zápisu o utkání se vyloučení hráče neuvádí, rozhodčí hráče vykáže na lavičku a ten už nemůže zasáhnout do zápasu. Družstvo daného hráče nahradí a hraje dále se stejným počtem hráčů
- KM FAČR se seznámila s dopisem z klubu FC Slovácko, které poukazuje na jednání klubu FC Baník Ostrava při přestupech hráčů na střední školu v kategorii dorostu bez souhlasu mateřského oddílu. Problematikou nejen „školského“ přestupu, ale komplexně celého Přestupního řádu, se FAČR zabývá a bude dále zabývat. Na příštím zasedání VV FAČR by měla být schválena pracovní skupina, jejímž úkolem bude do konce roku 2023 připravit návrh rozsáhlejší novelizace Přestupního řádu, aby více odpovídal aktuální realitě, zejména ekonomické a také, aby byly napraveny jeho nedokonalosti
- Zjednodušený zápis pro utkání přípravek byl dokončen
- Kouba Cup dívek – možnost změny názvu celého turnaje, přiblížit více ženské kopané
- Kouba Cup chlapci, návrh uspořádat v jeho průběhu seminář trenérů s trenéry mládežnických reprezentací
- Dotaz předsedy KM FAČR na předsedu ŘKČ ohledně počtů týmů a složení skupin v soutěžích mladších a starších žáků v Čechách

2) Informace Grassroots úsek (O. Mestek + M. Blažej)
- schválený rozpočet do konce letošního roku
- 14. – 15.8 proběhne interní vzdělávání GTM KFS a GTM OFS
- Pravidla talentované mládeže – spolupráce na novelizaci za grassroots
- Strategický plán – sledovat dodržování, následné vyhodnocení
- UEFA Self Evaluation (hodnocení asociací ze strany UEFA) – výstupy, zaměření na klubový hodnotící systém kvality a rozvoje, motivace kluby (KFS, OFS)

3) Akce a turnaje Komise mládeže FAČR – sekretář KM FAČR
- Předložena a následně schválena TL KMFAČR pro podzimní část ročníku 2023/2024
- Momentálně je rozehrán Memoriál V. Marečka, probíhá Memoriál F. Harašty a probíhá poslední příprava na dívčí a chlapecký Kouba Cup
- Pohár mládeže – Planeo Cup, po uzávěrce přihlášeno celkem 885. Od 12.9. – 16.11. to znamení 228 turnajů. Rozlosováno, nyní kontrola a zajištění pořadatelských míst.
- Schváleny termíny konání halových turnajů ŘKČ a ŘKM. Hluk 19. - 20.1 2024, Cheb 26. – 27.1 2024. Seminář KM FAČR s GTM KFS a předsedy KM KFS se uskuteční ve dnech 6. – 7.12 2023.

4) Informace Michal Blažej
- V září opět proběhne Měsíc náborů s podporou FAČR, podmínky zůstávají stejné jako v minulém roce
- Školní soutěže, probíhá příprava, předpokládá se realizace všech akcí
- Začala příprava 25. ročníku McDonald´s Cup, řeší se místo finálového turnaje (Svátek fotbalu).
- Září, říjen turnaje 2. stupně základních škol pro hráče max. úrovně Krajského přeboru nebo neregistrované

5) Různé
- Petr Zapletal – možnost startu cizinců na Kouba Cupu. Pokud je hráč členem FAČR, může startovat.
- Martin Drobný – nespokojenost s bodem Pravidel talentované mládeže, kde se při udělování statutů přihlíží k výši soutěže dospělých - téma k řešení.

6) Příští zasedání Komise mládeže FAČR společně s GTM KFS
Středa 6.9.2023, 10:30 hod., Praha – sídlo FAČR

Složka dokumentů