Účast KM FAČR: Stanislav Duben, Karel Musil, Petr Zapletal, Tomáš Kubr, Otmar Litera
Vedoucí grassroots úseku: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots manažer: Mgr. Michal Blažej
ŘK Čechy: Martin Drobný
Úsek ženského fotbalu: Mgr. Jakub Tomek Člen
VV FAČR: Mgr. Rudolf Řepka
Úsek vzdělávání – TMÚ: Mgr. Antonín Plachý Ph.D.
LPO FAČR: Mgr. Jiří Hendrich
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek, Mgr. Radim Zajíc
Ředitel oddělení rozvoje fotbalu: Milan Doruška
Sekretář KM FAČR: Roman Vonášek

1) Zahájení – předseda KM FAČR
Předseda KM FAČR Stanislav Duben přivítal přítomné, seznámil s programem zasedání, který byl schválen. Následně představil pana Milana Dorušku, který nastoupil na pozici ředitele Oddělení rozvoje fotbalu. V krátkém představení zmínil oblasti a činnost, které je potřeba podporovat a věnovat maximální pozornost. Pan ředitel bude pravidelně zván na každé zasedání KM FAČR.
Zabývat se a řešit problematiku konce hráčů v dorosteneckých kategoriích, představil varianty řešení a plán činnosti KM FAČR k této problematice.
Pokusit se nastavit a doporučit jednotný model v soutěžích Krajských přeborů žáků v jednotlivých krajích.

2) Soutěžní řád – Jiří Hendrich
Seznámil a představil zapracování připomínek, které obdrželo LPO od KM FAČR. Veškeré připomínky jsou zapracovány v připravovaném SŘ. Se zástupci ženského fotbalu je potřeba prodiskutovat nastavení mládežnických kategorií. Jedná se o možnost startu dívek v soutěžích žáků (aby se žáky mohly hrát dívky spadající do kategorie dorostu – aktuálně je to zakázáno). Bude řešeno zástupci ženského fotbalu (Zapletal, Zbořil) se zástupci LPO, všichni budou pozváni na příští zasedání KM FAČR.
Co se týče možného modelu „omlazování“ hráčů v jednotlivých kategoriích (start v nižší kategorii), bude toto ještě diskuzí KM FAČR s právním oddělením FAČR, stejně tak v otázce „future“ hráčů.

3) Soutěže žáků – Martin Drobný
Zhodnotil setkání se zástupci klubů ČLŽ a ČLD. Bude odeslán ještě jeden dotazník a následně bude definitivně rozhodnuto o podobě žákovských soutěží. Následně bude návrh předložen VV ŘKČ ke schválení.
Stanovisko KM FAČR k podobě soutěží je následující. Ponechat 4 skupiny, po odehrání I. kola rozdělit ve skupině na polovinu (1. - 6., 7. – 12.) a následně odehrát dvoukolově. Hřiště, vápno – vápno, 8+1 oba ročníky, U12 malé branky 5 x 2 m, U13 na velké branky 7.32 x 2.44 m. Hrací čas 2x40 minut. Toto je jednotné stanovisko KM FAČR, které bude předáno na ŘKČ.

4) Akce a turnaje Komise mládeže FAČR
• V příloze opětovně poupravená Termínová listina KM FAČR pro jarní a letní část 2022. Příloha č. 1.
• Start finálových turnajů Poháru mládeže – Planeo Cup. Startem ve Vysokém Mýtě byla zahájena série finálových turnajů, celkem je šest turnajů, v kategoriích U8 – U13.
• Rozeslány propozice nového ročníku Memoriálu Vlastislava Marečka. Turnaje se účastní 32 klubů. Příloha č.2.

5) Školní soutěže – Michal Blažej, příloha č.3
• Členy komise seznámil s přípravou nových školních soutěží pro nadcházející období. KM FAČR bere na vědomí a jednohlasně schvaluje podporu těchto soutěží.

6) Grassroots úsek – Otakar Mestek, příloha č. 4.

7) Různé
Oldřich Jakubek představil materiál – žádost o příspěvek na pořádání letních kempů pro OFS. Do 27.5 2022 bude rozhodnuto o případné podpoře pro OFS.

8) Příští zasedání Komise mládeže FAČR, společné s GTM KFS
Úterý 7.6.2022, 11:30 hod., Třebíč, hotel Atom

Složka dokumentů