Účast KM FAČR: Stanislav Duben, Petr Zapletal, Karel Musil
Vedoucí grassroots úseku: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots manažer: Mgr. Michal Blažej
Člen VV FAČR: Mgr. Rudolf Řepka ŘK Čechy: Martin Drobný Předseda KM ŘKČ: Benjamin Vomáčka
LPO FAČR: Mgr. Jiří Hendrich Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek, Radim Zajíc Hosté: Martin Novotný, Stanislav Schwarz, Lukáš Staroba, Zdeněk Psotka Sekretář KM FAČR: Roman Vonášek

Stanislav Duben – předseda KM FAČR
Pozdravil přítomné členy a seznámil je s programem jednání.
1. Informace O. Mestek
2. Soutěžní řád – J. Hendrich
3. Informace M. Blažej
4. Soutěže žáků – S. Duben, B. Vomáčka
5. Kontrolní systém – S. Duben
6. Akce a turnaje KM FAČR – R. Vonášek
7. Různé
8. Závěr

1) Informace O. Mestek
Informace vedoucího oddělení Grassroots fotbalu Otakara Mesteka – příloha č. 1.

2) Soutěžní řád
KM FAČR byla pověřena revizí stávajícího Soutěžního řádu mládeže. Na zasedání byl pozván zástupce LPO pan Jiří Hendrich, který bude s KM spolupracovat a případné připomínky zpracuje a předá dále. Seznámil s plánem LPO, které připravuje velkou úpravu předpisů FAČR, snahou je vytvořit přehledný Soutěžní řád. Připomínky k výše uvedenému jsou možné do 31.3.2022. Úkol pro všechny členy KM FAČR a GTM KFS, zaslat veškeré připomínky předsedovi KM FAČR, který zpracuje a následně předá na LPO.

3) Informace M. Blažej
Informace ohledně školního fotbalu - příloha č. 2.

4) Soutěže žáků
Předseda KM Stanislav Duben prezentoval hlavní výstupy ze setkání s kluby SpSM a ŽL na Moravě.
Před zasedáním KM FAČR proběhlo jednání pracovní skupiny pro úpravu soutěží v Čechách. Komise ve složení, B. Vomáčka, Z. Psotka, S. Duben, M. Novotný, M. Drobný, Z. Bárta, R. Vonášek, schválila další postup. Zdeněk Bárta připraví dotazník na kluby SpSM a ŽL v Čechách. Kluby budou mít prostor na vyjádření, komise názory zpracuje a následně rozhodne o dalším kroku. Tím může být i svolání všech klubů.


Dotazník bude obsahovat tři zásadní otázky ohledně systému a složení skupin.
- zachovat stávající systém a složení. Čtyři skupiny A, B, C, D. Po odehrání podzimních utkání rozdělit skupiny na 1.- 6. místě a 7. – 12. místě. Pro jarní část spojit skupiny A + B, C+ D, s výše uvedeným rozdělením. Hrát jednokolově.
- vytvořit dvě ŽL, např. Sever, Jih a dvě divize, opět Sever, Jih
- vytvořit TOP skupinu a tři divize
- dalším bodem bude herní model.

5) Návrh kontrolního systému přidělených statutů SpSM
Předseda KM FAČR seznámil s úvodním materiálem, představou, jak by bylo možné znovu nastavit kontrolní systém včetně evidence činnosti v klubech s přiděleným statutem v systému talentované mládeže. Tento materiál bude následně předložen předsedovi licenční komise FAČR panu Stanislavu Rýznarovi.

6) Akce, turnaje KM FAČR
Příprava na finálový turnaj Memoriálu V. Marečka, který se uskuteční ve dnech 20.-21.4.2022 na Strahově. Proběhlo losování, které určilo následující dvojice.
1. utkání Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha, 20.4., 14:00 hod.
2. utkání FC Zbrojovka Brno – SK Slavia Praha, 20.4. 16:30 hod.
3. utkání o 3. místo – 21.4., 10:00 hod.
4. finále – 21.4, 13:00 hod.


Připraven rozpis jarních utkání MKS, příloha č.3, pokračuje příprava finálových turnajů Poháru mládeže. GTM KFS zasláno rozdělení výběrů KFS pro LODM v Olomouci.

7) Příští zasedání Komise mládeže FAČR
Úterý 5.4.2022, 10:30 hod., Praha - sídlo FAČR

Složka dokumentů