Ohlašovatelům je zároveň dána možnost anonymního i neanonymního hlášení, kdy je v obou případech zajištěna při technickém zabezpečení aplikace také maximální diskrétnost. Je tak zaručena veškerá ochrana osobních údajů také při případném anonymním ohlášení.

FAČR se dlouhodobě snaží o eliminaci všech negativních jevů ve fotbale, jakými jsou korupce, manipulace s utkáními či nelegální sázení. Aby mohla FAČR účinně potírat tyto situace, musí existovat bezpečný způsob pro hlášení těchto jevů přímo od obětí či účastníků. Právě proto vznikla zmíněná aplikace ve spolupráci se společností Sportradar.

„V rámci právě zmiňované mobilní aplikace ale nejde pouze o nelegální sázení. Týká se například také problematiky možných projevů rasismu, násilí, šikany či problematiky nelegálního dopingu. Aplikace pamatuje také na další oblasti, které jsou spojeny s případnými negativními jevy v rámci fotbalového prostředí. Aby FAČR mohla na takové situace adekvátně a operativně reagovat a dále je řešit, musí existovat také bezpečný způsob pro hlášení těchto jevů právě přímo od obětí či jejich účastníků. Proto tedy aplikace vzniká,“ uvedl Jiří Hendrich, Integrity officer FAČR.

Aplikaci FAČR Integrity lze využít i pro upozornění na nesportovní či neetické chování související s problematikou ochrany dětí. „FAČR klade stále větší důraz na problematiku ochrany dětí a v této souvislosti bych rád požádal rodiče, trenéry, ale i samotné hráče, aby byli vnímaví ke svému okolí. Pokud se kdokoliv z Vás stane svědkem neetického či jinak závadného jednání, prosím neváhejte anonymně nahlásit tuto skutečnost skrze aplikaci FAČR Integrity,“ doplnil PhDr. Lukáš Doležal – FSR manager FAČR.

FAČR se tak připojuje k celé řadě dalších sportovních organizací, ať už jsou to vrcholné fotbalové asociace, národní fotbalové asociace či ligy a také ostatní sporty, které také aplikaci využívají.

Aplikace FAČR Integrity je zdarma dostupná v rámci App store a Google play. Pokud se někdo setká ve fotbalovém prostředí s výše zmíněnými negativními jevy, má možnost je v aplikaci jednoduše nahlásit také s možností anonymního sdělení. V takovém případě bude hlášení přiděleno identifikační číslo a FAČR se jím dále bude zabývat v rámci vlastního šetření.

Po jednoduchém a rychlém stažení si uživatel zvolí bezpečnostní kód, kterým do aplikace bude přistupovat. Poté mu je ihned nabídnuta možnost hlášení. Osobní údaje nemusí být vyplněny a hlášení tak může být anonymní. V nabídnutých kategoriích zvolí takovou kategorii, pod kterou zmíněný negativní jev spadá – například nelegální sázení, násilí, rasismus, šikana a další. Součástí hlášení je možný konkrétní popis události či připojení případných mediálních souborů (video, foto, audio).

Všechna pole kromě povinného zaškrtnutí ochrany osobních údajů a potvrzení pravdivosti podání jsou nepovinná, může tak být bez dalších podrobností vyplněny pouze druh hlášení a popis jednání. Čím více informací však bude v hlášení podáno, tím větší bude šance zdárného vyřešení hlášení.

Jakmile se hlášení odešle, zobrazí se Integrity officerovi FAČR, který hlášení prověří a zaujme veškeré potřebné kroky k vyřešení problému. Ohlašovatel veškeré své podněty vidí v sekci odeslané reporty pod unikátním ID, pod kterým se může dotazovat na další průběh šetření případu.

„Pevně věříme, že právě spuštěná aplikace pomůže k zajištění ještě bezpečnějšího fotbalového prostředí pro naše členy na všech jeho úrovních, což je primárním zájmem FAČR,“ dodal Hendrich.

Pokud by z jakýchkoliv důvodů ohlašovatel nechtěl nebo nemohl hlášení prostřednictvím aplikace využít, i nadále existuje varianta komunikace přes dedikovanou e-mailovou adresu integrity@fotbal.cz.