Organizace probíhá ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK). První z letošních seminářů proběhl v Ústeckém kraji, konkrétně v Teplicích na základní škole Edisonova.

Seminář je rozdělen na teoretickou část, která trvá 90 minut, poté následuje praktický blok, kde učitelé sledují trenéry FAČR přímo v akci s dětmi a v závěrečné části si učitelé vyzkouší roli dětí na vlastní kůži během jednotlivých her a cvičení.

Hlavním organizátorem akce byl Grassroots trenér mládeže pro Ústecký kraj Jan Štefko. ,,Seminář jsme začali připravenou prezentací včetně video ukázek a jedné „ice breakové“ hry, která velmi uvolnila atmosféru a od začátku přicházela řada otázek k danému tématu. Poté se učitelé kromě převlékli do sportovního a všichni se přesunuli do tělocvičny, kde sledovali hodinu tělesné výchovy vedenou Terezou Hoffmannovou a Michalem Klimešem s cca 25 předškoláky z MŠ Na Kopečku z Teplic.

Po krátké přestávce pak nastoupilo cca 20 dětí ze 3. třídy ZŠ Edisonova, ukázkovou hodinu tentokrát vedli Rostislav Salák s Milanem Seidlem. Následovala diskuse k dvěma předešlým ukázkovým hodinám a lektoři odpovídali na několik zvídavých dotazů včetně toho, kde čerpáme inspiraci. Někteří účastníci semináře se zúčastnili již předešlých seminářů a kvitovali, že se žádné cvičení nebo hry neopakují, řekl k průběhu Jan Štefko. 

,,Poté na palubovku nastoupili samotní učitelé, aby si ukázkovou hodinu TV zažili na vlastní kůži. Tuto hodinu vedli GTM OFS Marek Břečka s Ladislavem Ramešem. Hodina proběhla ve velmi pozitivní atmosféře a s velkým zaujetím ze strany kantorů. Na úplný závěr pak ještě proběhla cca čtvrthodinová diskuse, všem účastníkům jsme také nabídli naše metodické materiály, o což projevila zájem většina z nich.

Během semináře byla velmi příjemná atmosféra, učitelé nám děkovali bezprostředně po semináři při odchodu z tělocvičny, ale ještě opakovaně po obědě se za námi zastavila řada odcházející účastníků a děkovali nám za příjemně strávený půlden. Jsem přesvědčen, že tomu tak bylo a věřím, že tyto akce pomohou zvýšit kvalitu hodin tělesné výchovy na základních či mateřských školách, což je naším hlavním přáním a cílem,“ dodal na závěr Jan Štefko.

,,Za FAČR velmi děkujeme vedení ZŠ Edisonova v Teplicích, kde nám již poněkolikáté připravili výborné podmínky pro konání těchto seminářů, velké poděkování a uznání také patří našemu týmu Grassroots trenérů mládeže, kteří ve složení Jan Štefko, Tereza Hoffmannová, Michal Klimeš, Rostislav Salák, Milan Seidl, Marek Břečka a Ladislav Rameš seminář skvěle připravili, ale i lektorsky velmi kvalitně zvládli,“ doplnil Michal Blažej, Grassroots manažer FAČR a hlavní koordinátor těchto akcí. 

 

Seminář ŠKOLA V POHYBU

Seminář ŠKOLA V POHYBU