UEFA Grassroots Awards jsou každoroční ceny udělované fotbalovým klubům a projektům, které mimořádně přispěly k rozvoji fotbalu v celé Evropě. Kandidáty nominují samy evropské národní fotbalové asociace, přičemž vítěze vybírá výbor UEFA pro rozvoj a technickou pomoc na základě doporučení Grassroots panelu UEFA.

Letos se ceny UEFA Grassroots Awards udělovaly ve spolupráci s EA SPORTS FC jako součást širšího partnerství mezi programem UEFA Grassroots a EA SPORTS FC FUTURES. Každý zlatý vítěz obdržel cenu 10 000 EUR, aby dále přispěl k odvedení své fantastické práce, stříbrné a bronzové projekty pak získaly fotbalové míče pro další rozvoj Grassroots fotbalu. Od uvedení cen v roce 2010 bylo vítězům ze 42 členských asociací UEFA uděleno 142 cen UEFA.

„Určitě je třeba podotknout, že v roce 2015 získal projekt Můj první gól dokonce zlatou medaili, a to, že byl nyní oceněn znovu za jeho další rozvoj a rozšiřování, je potvrzení skvělého projektu a práce na něm, protože opakované ocenění rozhodně nebývá zvykem. Jsme moc rádi, že tento projekt v rámci našeho Grassroots fotbalu máme, zaměřuje se totiž nejen na zvyšování členské základny, ale i propagaci fotbalu a klubů, rozvoj fotbalu ve školách v rámci pilíře Škola v pohybu, ale i vzdělávání hráčů a rodičů v oblasti zdravého životního stylu a správné stravy,“ říká Grassroots manažer FAČR Michal Blažej, který zpracovává každoroční nominace projektů.

Velkou radost ze zisku ocenění měl i Otakar Mestek, vedoucí Grassroots úseku FAČR a člen Grassroots panelu UEFA.

„Jako člen panelu UEFA jsem byl opravdu přímo v centru dění – obdrželi jsme celkem 99 projektů ze všech 55 asociací UEFA, celkem jsme vybrali/doporučili v pěti kategoriích 15 ocenění. K ocenění našeho projektu pomohl i fakt, že jsme mohli argumentovat jasnými čísly a daty členské základny, jejíž navýšení a zkvalitnění je jedním z hlavních cílů projektu Můj první gól. Náš nárůst přes 14.000 členů za rok 2023 není v Evropě obvyklý, v mnoha státech se stále potýkají s poklesem členské základny. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem na FAČR, KFS i OFS FAČR, dále všem zapojeným klubům, a dále i všem partnerům mimo FAČR, kdo se na tomto dlouhodobě úspěšném projektu podílí. Ještě jednou dík moc a těším se na další spolupráci,“ dodává vedoucí Grassroots úseku FAČR Otakar Mestek.

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

Můj první gól 2024

Můj první gól 2024