Za UEFA se zúčastnil Grassroots mentor pro FAČR Les Howie z Anglie, člen UEFA Grassroots panelu Harrys Kyrillou z Kypru a Alexander Stanischewski přímo z UEFA ze Švýcarska.

Za FAČR se zúčastnili generální sekretář Michal Valtr, pověřený technický ředitel Erich Brabec, vedoucí Grassroots oddělení Otakar Mestek, Grassroots manažer Michal Blažej, vedoucí Úseku trenérů a vzdělávání Martin Vlk, předseda svazu futsalu Radek Lobo, mentor Otmar Litera, ředitel IT oddělení Jaroslav Vacek, Radek Sobotka za STES a Matěj Čmejla jako koordinátor sportovních úseků.

Během třídenních diskusí se postupně probíralo aktuální nastavení a fungování v rámci Grassroots fotbalu zaměřené na pracovníky FAČR v této oblasti, vzdělávání trenérů, futsal, malé formy her a flexibilní formáty fotbalu, rozvoj hráčů, fotbal ve školách, rozvoj klubů, ženský fotbal, sociální projekty a FSR, IT a marketing.

Zástupci UEFA vypracovali souhrnné hodnocení aktuální stavu, které je nyní bráno jako výchozí stav a každým rokem se budou jednotlivé sféry porovnávat a vyhodnocovat, stejně jako u každé ze všech 55 evropských asociací v rámci UEFA.

Michal Valtr, generální sekretář FAČR:
„Ve spolupráci s UEFA na všech možných úrovních vidím velký potenciál. Vyměňování informací, školení, pohled zvenčí, individuální hodnocení… To všechno nás může posouvat dál. I přes vesměs pozitivní hodnocení mých kolegů, kteří se na Grassroots fotbalu u nás podílejí, dobře víme, že se v této oblasti máme stále kam posouvat. Věřím, že k tomu přispěje i naplňování Strategického plánu FAČR a Národní fotbalové strategie pro roky 2023 až 2027, které nedávno schválila valná hromada a které vymezily směr, jakým se chceme v nejbližších letech vydat.“

Otakar Mestek, vedoucí Grassroots úseku:
„Byly to nesmírně zajímavé, náročné a přínosné tři dny společné práce nad stavem našeho fotbalu z pohledu Grassroots fotbalu, a to s přesahem do všech dalších oblastí, konkrétně ženského fotbalu, trenérů a vzdělávání, klubů, krajů a okresů, futsalu, sociální sféry, udržitelnosti, marketingu, IT a dalších. Děkuji všem kolegům na FAČR, v čele s generálním sekretářem Michalem Valtrem a pověřeným technickým ředitelem Erichem Brabcem, za odvedenou práci a velmi aktivní účast, to samé musím vyjádřit i ke tříčlenné delegaci UEFA v čele s naším přiděleným mentorem UEFA, Angličanem Lesem Howiem. Na závěr nám UEFA ukázala v zajímavých datech a grafech všechny naše výstupy, a jak se dalo očekávat, hodně dobré práce máme za sebou, ale spoustu jí máme před i sebou. Za sebe můžu říct, že jsme jako Grassroots oddělení připraveni a těšíme se na to.“

Les Howie, Grassroots mentor UEFA:
„Byla to skvělá návštěva Fotbalové asociace České republiky, měl jsem možnost dozvědět se o spoustě skvělé práce, která se tu dělá pro rozvoj Grassroots fotbalu. Zvláště potěšující bylo slyšet, jak FAČR využila podpory UEFA v oblasti fotbalu ve školách, tento program je na velmi vysoké úrovni. Je dobře, že asociace nedávno vydala novou strategii, podle které bude fotbal nadále rozvíjet.“

Erich Brabec, pověřený technický ředitel FAČR:
„Bylo to pro mě jako pověřeného technického ředitele velmi zajímavé a přínosné získání velkého počtu informací ze všech sportovních, ale i dalších úseků, vše jsem mohl vstřebávat v průběhu několika dní. Velmi oceňuji přístup, nápady, připomínky a finální vyhodnocení delegace z UEFA, i toto se mně i nám do budoucna může a bude hodit. Myslím, že bychom na to měli umět navázat, pracovat podobným způsobem i interně a podnikat další kroky ke zlepšení.“

UEFA self evaluation 2023

UEFA self evaluation 2023