Týmy

Název školy Zkratka školy Jméno Příjmení mail
České vysoké učení technické v Praze ČVUT Pavel  Korbelář pavel.korbelar@cvut.cz
Univerzita Karlova Praha UK Jakub Kokštejn kokstejn@ftvs.cuni.cz
Česká zemědělská univerzita Praha ČZU  Jiří  Nos jirinos@email.cz
Vysoká škola chemicko-technologická Praha VŠCHT  Pavel  Hadrava pavel.hadrava@vscht.cz
Vysoká škola ekonomická Praha VŠE Pavel  Dvořák dvorakpv@vse.cz
Západočeská univerzita Plzeň ZČU Jaroslav Kovařík kovarik@kts.zcu.cz
Lékařská fakulta UK Plzeň UK Plzeň Jan  Matas jan.matas.jr@lfp.cuni.cz
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VŠTE Kateřina Tajanovská tajanovska@mail.vstecb.cz
Univerzita Pardubice UPCE Jan  Němec jan.nemec@upce.cz
Univerzita Hradec Králové UHK Adrián Agrikola adrian.agricola@uhk.cz
Univerzita Palackého Olomouc UP  Michal  Hrubý michal.hruby@upol.cz
Univerzita Tomáše Bati Zlín UTB Pavel  Krajča p.krajca@email.cz
Masarykova univerzita Brno MU Dominik Bokůvka bokuvka@fsps.muni.cz