Škola Zkratka
1 Mendelova univerzita v Brně MENDELU
2 Vysoká škola chemicko technologická Praha VŠCHT
3 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L UJEP
4 Farmaceutická a Lékařská fakulta UK Hradec Králové UK LFaFAF HK
5 Ostravská univerzita Ostrava OU
6 Západočeská univerzita Plzeň ZČU
7 Masarykova univerzita Brno MU
8 České vysoké učení technické v Praze ČVUT
9 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava VŠB-TU
10 Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ
11 Jihočeská univerzita České Budějovice JU
12 Univerzita obrany v Brně UO
13 Univerzita Tomáše Bati  Zlín UTB
14 Vysoká škola ekonomická Praha VŠE
15 Univerzita Palackého Olomouc UPA
16 Lékařská fakulta UK Plzeň LF Plzeň
17 Univerzita Karlova Praha UK
18 Vysoká škola zdravotnická Praha VŠZ
19 Univerzita Hradec Králové UHK