Časový harmonogram

  • Březen 2024: Vyhlášení licenčního řízení pro 2024
  • 15. 4. 2024: Konečný termín pro zaslání podkladů žadatelů o statut FSM
  • 17. 5. 2024: Kontrola úplnosti předložených podkladů, případné doplnění, přidělení statutů
  • Květen/červen 2024: Vyplacení finančních prostředků

Všechny materiály musí být zaslány pouze v elektronické podobě na adresu blazej@fotbal.cz, předmět zprávy: NÁZEV KLUBU – ŽÁDOST FSM 2024. Vše musí být zasláno nejpozději do pondělí 15. 4. 2024 do 12:00. Všichni žadatelé jsou povinni se řídit ustanoveními a podmínkami stanovenými ve směrnici k rozvoji mládežnického fotbalu v ČR.

Žádost o FSM nepodávají kluby, které získaly statut Klubové akademie I. – V. pro rok 2024, ani kluby, které podaly o tento statut žádost a nezískaly ho. Neúspěšní žadatelé budou automaticky zařazeni mezi žádosti o FSM.

• V rámci žádosti bude zasláno celkem 6 povinných příloh

  • 01 – Žádost o statut (zaslat oskenované s podpisem a razítkem)
  • 02 - Seznam hráčů U8-U19 (zaslat původní typ souboru EXCEL)
  • 03 - Personální obsazení (zaslat oskenované s podpisy uvedených osob)
  • 04 - Bodové hodnocení FSM (zaslat původní typ souboru EXCEL)
  • 05 - Smlouva k bankovnímu účtu (zaslat potvrzení banky)
  • 06 - Čestné prohlášení o vedení podvojného účetnictví (zaslat oskenované s podpisem a razítkem – vlastní dokument)

• Ve všech přílohách se udávají aktuální stavy a informace, ne předpoklady pro další sezónu!
• Vyplňte všechny požadované údaje každé přílohy (název klubu, jména, kontakty, atd.)
• Zadávejte výhradně pravdivé údaje, při zjištění nepravdivých údajů bude žadatel z řízení vyřazen.
• Dodržujte stanovené termíny, v případě jejich nedodržení může být žadatel z řízení vyřazen.

V případně dotazů se obracejte na Mgr. Michala Blažeje na blazej@fotbal.cz.

Složka dokumentů