Fotbalová asociace České republiky, jakožto představitel českého fotbalu na území České republiky mj. v souladu s ustanovením článku 2 odst. 1 písm. c) podporuje profesionální a zejména amatérský fotbal, se zvláštním zaměřením na rozvoj fotbalu mládeže s cílem vést ji k pozitivním občanským postojům a zásadám, ke zdravému způsobu života, jakož i s cílem zabránit, aby stávala závislá na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách.

S ohledem na skutečnost, že je to právě mládež, která patří k té nejohroženější skupině, která se v rámci české fotbalové rodiny pohybuje, je nezbytné, aby fotbal bylo prostředí, které je bezpečné a poskytuje možnost úplného kladného prožitku z nejpopulárnějšího sportu, kterým fotbal bezesporu je, a to bez ohledu nejen na věk, ale i například rasu, pohlaví, gender, náboženskou orientaci, sexuální orientaci či zdravotní handicap.

S ohledem na výše uvedené Asociace při inspirování se vnitřními předpisy Union of European Football Associations (dále „UEFA“) upravující tuto problematiku, vytvořila tyto zásady, které jednak představují deklaraci postoje Asociace k problematice ochrany dětí, jednak vymezují základní pojmy související s předmětnou problematikou, a jednak obsahují pravidla a doporučení, kterými by se jakákoliv osoba participující na fotbalu měla řídit.

Asociace si stanovuje pět základních cílů, kterých je potřeba v rámci ochrany dětí fotbalovém prostředí dosáhnout tak, aby bylo dosaženo maximální možné prevence a současně též nastavení nástrojů pro případné řešení nastalých incidentů, tj.:

  • Položení základů pro ochranu dětí.
  • Prevence.
  • Zvýšení obecného povědomí.
  • Spolupráce s ostatními organizacemi a reakce na podněty.
  • Pravidelné hodnocení úspěchu v rámci ochrany dětí ve fotbalovém prostředí.

Kompletní zásady Fotbalové asociace České republiky pro ochranu dětí ve fotbalovém prostředí najdete ZDE.