Co jsou reprezentační Future týmy?

Future týmy jsou jedním z prostředků vytvořených pro maximalizaci potenciálu talentovaných hráčů u národů, které svojí velikostí nemohou přijmout přirozené plýtvání talentu. Jejich principem je spojit a konfrontovat na mezinárodní úrovni hráče v kategoriích U15 až U17, kteří jsou opožděni v biologickém zrání organismu a tím jsou dočasně znevýhodněni oproti svým vrstevníkům v aspektech výkonnosti, ve kterých hrají roli zejména rychlost a síla.

Kteří hráči nastupují ve Future týmech?

Do Future týmů patří všichni hráči, kteří se vyvíjejí opožděně oproti svým vrstevníkům, a i přes tento prozatímní limit vykazují značný fotbalový potenciál, jež jim umožňuje prosazení se ve své věkové kategorii na nejlepší úrovni. Nápad na vytvoření Future týmů pochází z Belgie, která iniciativu prosazuje spolu s Českou republikou, Dánskem, Švédskem a Švýcarskem.

Podle čeho jsou hráči do Future týmů vybíráni?

Pomocným vodítkem při identifikaci hráčů pro Future týmů v jednotlivých kategoriích by měl být viditelný rozdíl tělesné konstituce hráče oproti hráčům ve stejné věkové kategorii. Hráč nemusí být nutně nejmenším z týmu, je spíš subtilní postavy, zaostává v osvalení i rozvoji ostatních druhotných pohlavních znaků, jako jsou například růst ochlupení a vousů či změna hlasu. Tito hráči stále vykazují dětské rysy tváře.

Jakou roli hraje kalendářní věk dítěte?

Datum narození hráče může být dalším indikátorem pro potenciální výběr do Future týmu. Hráči narození ve třetí a poslední čtvrtině kalendářního roku jsou přirozeně znevýhodnění chronologickým věkem oproti hráčům narozeným v prvních dvou čtvrtinách. Neplatí ale, že hráč narozený v první čtvrtině kalendářního roku nemůže být pozdě dozrávající, a naopak že hráč narozený v závěrečné čtvrtině kalendářního roku nemůže být biologicky akcelerovaný.

Co je cílem Future týmů?

V období puberty končí s fotbalem nejvyšší počet hráčů, protože ztrácejí motivaci, stěhují se na internáty a podobně. V České republice se od fotbalu mezi 15. a 16. rokem věku odklání až 50 % hráčů. Cílem Future týmů je udržet hráče u fotbalu a dát jim šanci dostat se do reprezentačních kategorií, protože v tuto chvíli se do reprezentací přes akcelerované hráče nedostanou. Reprezentační utkání Future týmů se hrají proto, aby byly veškeré parametry souměřitelné. Aby hráči nekončili, vyzkoušeli si působení na mezinárodní scéně a poměřili si svou výkonnost a měli motivaci pracovat dál.

Jak se dá takto pracovat mimo reprezentaci, například u hráčů z vesnických klubů?

Fotbalová asociace České republiky hledá cesty i v tuzemsku přes okresní a krajské Grassroots trenéry mládeže, kteří by se starali například o hráče z internátů, jimž absencí pravidelného tréninku klesá motivace ve fotbale pokračovat. Možností jsou například školní soutěže v dorosteneckém věku, kdy mají hráčům absenci na tréninku uprostřed týdne nahrazovat zápasy.