Tento program je obdobou vzdělávacího programu Pojď do ligy, jen je připraven pro rozhodčí na listinách soutěží Krajských komisí rozhodčích, jejichž ambicí je jednou řídit profesionální fotbal a mezinárodní utkání.

Program má za cíl nadějným rozhodčím ukázat požadavky kladené na rozhodčí profesionálních soutěží. Každý pozná své silné a slabé stránky a bude tak vědět, kam zacílit svoji odbornou přípravu. Účastníci programu tak získají reálnou představu o tom, jak jsou jejich ambice reálné v souvislosti s jejich současnou formou. 

Výsledkem by měl být výrazný výkonnostní posun absolventa. Zlepšení by se mělo projevit v oblasti fyzické kondice, taktiky řízení, spolupráce rozhodčích, ale také ve znalosti pravidel a souvisejících fotbalových přesupů. Účastníkům by měl program urychlit jejich rozhodcovský růst. 

Stejně jako program Pojď do ligy je i program Pojď do ligy junior výběrový a přihlášení uchazeči budou vybíráni na základě vstupních testů z fyzické kondice, pravidel fotbalu a podrobí se i ústnímu pohovoru. 

MÁŠ-LI ZÁJEM SE PROGRAMU "POJĎ DO LIGY" ZÚČASTNIT, NEVÁHEJ KONTAKTOVAT SVOJI KOMISI ROZHODČÍCH A TA TĚ DO PROGRAMU MŮŽE PŘIHLÁSIT. KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ KOMISE NALEZNEŠ ZDE.