Komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky tak učinila proto, že porušili interní nařízení a Etický kodex rozhodčích pro profesionální soutěže. KR FAČR k věci a přijatému opatření nebude poskytovat další vyjádření.