Aby se navzájem podělili o své zkušenosti a proškolili se v jednotném výkladu herních situací a v aktuálních trendech týkající se rozhodcovství.

Semináře se účastnilo skoro 40 instruktorů rozhodčích z celé České republiky. Funkce instruktorů rozhodčích je nezastupitelná, protože vedou vzdělávací programy pro rozhodčí a delegáty zejména na krajských úrovních a na úrovni Řídící komise pro Čechy a Řídící komise pro Moravu.

V úvodní části celodenního semináře vystoupil bývalý ligový rozhodčí a nyní delegát profesionálních soutěží Milan Plesar, který zaujal velmi podnětnou prezentací na téma, jakým způsobem vzdělávat rozhodčí a delegáty a jak vést vzdělávací akce.

Následně měl obsáhlý program předseda KR FAČR Radek Příhoda, který je národním instruktorem rozhodčích, a to na témata taktika řízení utkání, komunikační dovednosti rozhodčích a řešení krizových situací v utkáních.

Na tuto část následně plynule navázal na téma spolupráce rozhodčích neboli „teamwork“ bývalý mezinárodní rozhodčí a nyní i mezinárodní delegát Karel Vidlák. Poslední prezentací byla témata na pohyb a poziční postavení rozhodčího a asistenta rozhodčího, kterou vedl bývalý mezinárodní asistent a nyní i delegát profesionálních soutěží Kryštof Mencl.

Seminář byl v jeho průběhu zpestřen i praktickými částmi, kterými byl zejména rozbor zajímavých herních situací z jednotlivých krajů a také ukázky praktických cvičení pro rozhodčí, které je možno provádět v rámci vzdělávacích programů přímo na hrací ploše.

 

Seminář instruktorů rozhodčích v rámci Konvence rozhodčích UEFA (3. 12. 2022)

Seminář instruktorů rozhodčích v rámci Konvence rozhodčích UEFA (3. 12. 2022)