Obsahem semináře byla přednáška Pavla Orla na téma výklad herních situací z evropských soutěží. Poté následovala tréninková jednotka pod vedením národní fitness instruktorky rozhodčích Nadi Koštovalové a rozhodčího z profesionálních soutěží Dominika Starého.

Odpoledne pak byl na programu rozbor jednotlivých herních situací z nejvyšších českých soutěží pod vedením člena Úseku rozhodčích Radka Kociána a místopředsedy KR FAČR Libora Kovaříka. 

Seminář Pojď do ligy junior – skupina Čechy

Seminář Pojď do ligy junior – skupina Čechy