Okresní gestoři mají v gesci proškolení a rozvoj všech nováčků, kteří mají zájem stát se rozhodčím. Jejich náplní práce v rámci OFS je nejen kontaktování uchazečů z celorepublikové kampaně „Chci pískat“, ale i snaha o zvýšení počtu rozhodčích aktivním náborem.

S každým uchazečem absolvují základní vstupní školení a poté s ním dále pracují, ať už vzděláváním v oblasti pravidel nebo podporou při jejich prvních utkáních. Jedná se o nepostradatelnou a důležitou součást systému vzdělávání a výchovy rozhodčích v České republice.

„Naším dlouhodobým cílem je zvýšení počtu a kvality našich rozhodčích. Okresní gestoři a krajští koordinátoři jsou velice důležitou součástí celého systému a díky jejich práci mají nováčci z řad rozhodčích potřebnou pomoc a podporu v začátcích jejich kariéry. Chtěl bych tímto všem gestorům poděkovat za práci v jejich volném čase. Budeme s nimi i nadále co nejintenzivněji spolupracovat a řešit výzvy, kterým se v rámci svých OFS čelí,“ vysvětluje předseda KR FAČR Libor Kovařík.

V každém kraji se uskutečnila užitečná setkání zástupců KR FAČR s gestory a koordinátory společná diskuse obsahovala zejména následující témata:

  • Jak zlepšit a zefektivnit nábor nových rozhodčích?
  • Jak si udržet stávající rozhodčí a zajistit, aby noví rozhodčí vydrželi?
  • Problémy s náborem a udržení rozhodčích v rámci OFS
  • Vzdělávání a práce s nováčky

Každý gestor přispěl svými věcnými poznatky, zejména vlastními zkušenostmi. I s ohledem na to, že každý region má své specifické prostředí i možnosti. I tak se našla shoda v oblastech, na které se lze v blízké budoucnosti ještě více zaměřit. V průběhu ledna se již uskutečnila setkání se zástupci 12 krajů, v únoru přijdou na řadu setkání v Pardubickém a Karlovarském kraji.

„Tato osobní setkání jsou pro nás velice důležitá, protože si můžeme všechny gestory vyslechnout a probrat veškeré problémy, s kterými se potýkají, a naopak i se inspirovat nápady, jak zlepšit nábor, co se jim osvědčilo a s čím mají dobrou zkušenost v rámci své práce,“ dodává předseda KR FAČR Libor Kovařík

Každý gestor OFS dostal v rámci podpory ze strany FAČR 4 startovací balíčky pro nové rozhodčí. Sportovní sada obsahuje dres, trenky, termo triko s dlouhým rukávem a stulpny.

Největší shoda panuje v oblastech vzdělávání, zlepšení fotbalového prostředí, motivace, vytváření komunity a přátelských vztahů mezi rozhodčími a v neposlední řadě také potřeby zvýšení počtu rozhodčích, zejména na úrovni OFS.

Většinu přihlášených zájemců tvoří zájemci z řad chlapců i dívek. Ale fotbal potřebuje nováčky mezi rozhodčími v jakémkoli věku. Pokud máte k fotbalu vztah a chcete u něj zůstat například po konci kariéry, přihlaste se zde.