To vše krátce před startem domácích profesionálních soutěží FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, které v případě druhé nejvyšší soutěže začínají již v pátek 21. července. Domácí elitní soutěž pak v sobotu 22. července. 

Zásadní změnou v rámci KR je ta v jejím čele. Místo Radka Příhody, který na funkci rezignoval v červenci, zaujal Libor Kovařík, její dosavadní místopředseda. V komisi skončil také Václav Hartman a jejími novými členy se stali Kryštof Mencl s Milanem Plesarem.

„Na nastavení uspořádání komise se nic nemění, bude dál profesionální a co možná nejvíce nezávislá – po vzoru UEFA či západoevropských asociací. Rozhodování o novém předsedovi komise bylo jednoduché. Libor Kovařík je kvalifikovaným odborníkem, který je schopen pokračovat v tom, co bylo nastaveno v předchozích dvou letech. Vítám také skutečnost, že kolegové ve Výkonném výboru FAČR jeho nominaci podpořili jednomyslně stejně jako Ligový výbor LFA. Na místě je samozřejmě poděkování Radkovi Příhodovi, bývalému předsedovi, a také Václavu Hartmanovi za jejich odvedenou práci,“ uvedl Petr Fousek.

Komise představila také několik novinek. V platnost vešel nový Etický kodex rozhodčích, schválený VV FAČR, který je dostupný také na webu www.fotbal.cz. Ke změnám dojde na základě přijatého manuálu také v oblasti interní a externí komunikace.


„Znovu zdůrazňuji, že stávající komise má maximální podporu vedení asociace a věříme, že se všech úkolů zhostí se ctí. Pokračuje v nastoupené cestě, ale usilujeme také o další zlepšení v řadě oblastí. Komise dnes neobsluhuje pouze aparát profesionálních soutěží, jako tomu bylo v minulosti. V její náplni jsou také další oblasti jako ženské rozhodcovství a veškeré věci spojené s metodikou, vzděláváním a působností na nižší stupně soutěží. A v neposlední řadě také nábor nových rozhodčích, což zůstává jedním ze stěžejních témat našeho rozhodcovství. Budeme tedy pečlivě sledovat nejen věci, které nesouvisí pouze s profifotbalem, ale v něm budeme usilovat o nejlepší možné výkony rozhodčích, jejich maximální koncentraci, konzistentnost rozhodování a připravenost pravidlovou i fyzickou,“ uvedl Fousek. 

Nový předseda Libor Kovařík věří v další progres a zlepšování výkonnosti rozhodčích v elitních soutěžích. „To je náš základní cíl, ale také nikdy nekončící proces. V našem případě zejména s ohledem na to, že máme obecně mladý tým. Chceme pracovat zejména v oblastech rozvoje osobnosti rozhodčích na hřišti jako takové, na jejich teoretickou i fyzickou připravenost, ale také mentální stránku. Prioritou je rozšíření okruhu rozhodčích tak, abychom měli stále větší výběr kandidátů pro exponované zápasy,“ řekl Kovařík.

Dalším úkolem komise je podle něj i snaha o to, aby rozhodčí drželi konzistenci v posuzování situací v pokutovém území či hry rukou. Jasnou představu má také o fungování videorozhodčích, které budou od nové sezony nově hodnotit také delegáti FAČR v rámci utkání. „Stále platí hlavní zásada, kterou drží také UEFA: minimum intervencí s maximálním efektem. VAR má sloužit především jako pojistka jen při zjevných pochybeních,“ dodal Kovařík. 

Fotografie z tiskové konference najdete také ve Fotobance FAČR.

Tisková konference Komise rozhodčích FAČR (21. 7. 2023)

Tisková konference Komise rozhodčích FAČR (21. 7. 2023)