Tento kodex rozvíjí základní principy a technické normy obsažené v Řádu rozhodčích a delegátů a stanovuje zásady chování rozhodčích z hlediska profesionality a jejich výkonnosti, ale také stanovuje hranici střetu zájmů a povolené a nepovolené kontakty mezi rozhodčími a zástupci klubů.

Porušení tohoto kodexu je disciplinárním přečinem dle Disciplinárního řádu.

 

Složka dokumentů