Komise rozhodčích FAČR pod vedením předsedy Libora Kovaříka si před sezónou vytyčila jako jednu ze svých priorit zvýšení akcentu na výchovu a práci s nadějnými rozhodčími v rámci Čech a Moravy pro jejich budoucí zapojení ve F:NL a F:L. 

“Postupně jsme pro Čechami a Moravou navržené nadějné rozhodčí z úrovně třetí ligy a divize uspořádali pracovní minisemináře. Jejich součástí byly testy z fyzické připravenosti, rozbor herních situací s vyhodnocením, osobní pohovor a také předchozí analýza aktuální výkonnosti každého rozhodčího,” přiblížil garant programu TALENT a MENTOR 2023/2024 a člen Komise rozhodčích FAČR Milan Plesar.  

Na základě výkonnosti a přístupu vybrala komise 9 talentů z Čech a 6 z Moravy, kterým následně přiřadila odborného mentora. Ten s talentem úzce a intenzivně pracuje od letošního podzimu po dobu příštích 14 měsíců s cílem posunutí jeho výkonnosti na vyšší úroveň. 

Program TALENT a MENTOR 2023/2024 Komise rozhodčích FAČR

Součástí spolupráce je vyhodnocení každého utkání talenta v kategorii dospělých jeho mentorem a následná vzájemná diskuse o tomto utkání, včetně sebehodnocení talenta, pravidelné tréninky rozvoje fyzické kondice talenta se zapojením speciálních tréninkových jednotek od národní fitness instruktorky Nadi Koštovalové, pravidelné testy z pravidel fotbalu i videotesty z herních situací.

"Na měsíční bázi se poté talent osobně setkává s mentorem na jím organizovaných miniseminářích, při kterých se rozvíjí fyzická i teoretická připravenost talentů,” dodal Milan Plesar s tím, že mentory tvoří současní delegáti mezinárodní, ligové a výkonnostní úrovně a členové komisí rozhodčích v Čechách a na Moravě. 

Výše popsanou pravidelnou a intenzivní spoluprací v rámci programu TALENT a MENTOR 2023/2024 nyní denně posouvá svou výkonnost 15 vytipovaných nadějných rozhodčích se svými mentory. Tito i mnozí další nadějní rozhodčí a asistenti z Čech a Moravy mají nyní šanci se svou vytrvalou pílí a výkonností posunout pro řízení utkání tuzemských profesionálních soutěží.