• KR FŽ provedla vyhodnocení semináře ve dnech 27. - 28. 9.2022 v Praze. R absolvovaly 20 otázkový video test FIFA (klipy), který byl následně s členy KR společně vyhodnocen. K vybraným herním situacím proběhla při jejich vyhodnocování velká diskuse.
  • V dalším bloku semináře byly promítány sestřihy z utkání 1 a 2 ligy žen. Členka KR Pavla Navrátilová udělala komentář k jednotlivým promítaných herním situacím a poté se R vyjadřovaly k jejich řešení.
  • KR provedla pohovory s vybranými R.
  • KR poděkovala slečně Alici Vévodové za činnost v soutěžích a popřála ji do dalšího sportovního života hodně úspěchů a pevné zdraví.
  • Na stadionu Přátelství na Strahově proběhly ve středu dopoledne FP R žen a tréninková jednotka. KR konstatuje spokojenost s předvedenými výkony u FP. Dále chceme poděkovat paní Nadě Koštovalové za přípravu FP a tréninkové jednotky.
  • Předseda PK FAČR Ing. Jiří Kureš seznámil ve svém bloku R s novými změnami v PF. Proběhla i diskuse v rámci jednotlivých statí PF. Panu Kurešovi děkujeme za výklad PF na semináři.
  • Bylo schváleno obsazení 1 a 2 ligy žen (8. - 9. kolo)
  • Vybavení Adidas pro R ženy bude distribuováno v prvním říjnovém týdnu – zajistí členové KR společně s úsekem R FAČR
  • Další schůze KR FŽ proběhne operativně po dohodě s předsedou KR
Seminář a zasedání KR FŽ FAČR

Seminář a zasedání KR FŽ FAČR