Rozhodčí se v průběhu semináře seznámily s přednáškou od společnosti CP – CLINIC o psychosomatice s velmi zajímavým výkladem Ellen Fischer. Pravidlovou část přednášky přednesl lektor PF Pavel Peřina a rozbor herních situací z 1. a 2. ligy žen členka KRFŽ Pavla Navrátilová.

Semináře se také zúčastnili hosté a to člen VV FAČR a gestor fotbalu žen Radek Zima a předseda KR FAČR Radek Příhoda.

Rozhodčí absolvovaly během semináře pravidlový on-line test a video test. V závěru byly rozhodčí seznámeny s požadavky členů KRFŽ, které vedly především k obsazování soutěží v jarní části a materiálního vybavení pro rozhodčí.

KRFŽ chce všem rozhodčím poděkovat za perfektní a vstřícné absolvování zimního semináře.

Zimní seminář rozhodčích žen - Tři Věžičky u Jihlavy ve dnech 3. - 4. března 2023

Zimní seminář rozhodčích žen - Tři Věžičky u Jihlavy ve dnech 3. - 4. března 2023