„FAČR věnovala maximální úsilí tomu, aby finále MOL Cupu bylo skutečným vyvrcholením domácího poháru. Představitelé asociace se proto v minulých týdnech opakovaně sešli se zástupci fanoušků, bezpečnostními manažery i dalšími funkcionáři obou klubů, a společně se snažili nastavit taková opatření, která přispějí k hladkému průběhu finále i slavnostnímu ceremoniálu po zápase. Chtěla se tak vyhnout nedůstojným obrázkům, které v českém fotbale vidět nechceme.

Asociace proto dopředu avizovala, že vstup na hrací plochu je zakázaný. Toto bezpečnostní nařízení mělo minimalizovat riziko střetu obou fanouškovských táborů.  FAČR o tom informovala prostřednictvím svých komunikačních kanálů, v médiích, informaci šířily oba kluby a několikrát zazněla i na stadionu.

Bezpečnostní služba se snažila situaci po utkání řešit bez aktivního zapojení policie. Tu o součinnost dle zákona o podpoře sportu požádal bezpečnostní manažer ve chvíli, kdy na hrací ploše reálně hrozil hromadný střet příznivců obou klubů a docházelo i k dalším výtržnostem, jako například útokům na reportéry České televize.

FAČR událostí, které po finále nastaly, lituje, protože hrubě poškozují fotbal jako celek. Navíc v době, kdy v Česku probíhá fotbalový boom, ke kterému přispěli právě i fanoušci. Středeční události ukázaly, že snaha o kultivaci fanouškovského prostředí musí pokračovat.

Asociace děkuje všem divákům, kteří nastavená pravidla respektovali. Na druhou stranu důrazně odsuzuje chování těch fanoušků, kteří se nejen na hrací ploše dopouštěli výtržností.“

Doplnění vyjádření ze dne 23. května 2024:

„Vedení Fotbalové asociace České republiky bezprostředně po skončení středečního utkání finále MOL Cupu zahájilo vlastní šetření incidentů, které provázely zmíněné utkání. Vedení FAČR si vyžádalo podrobné podklady jednotlivých složek asociace, které se na organizaci utkání podílely. Ve vyhodnocení zohlední také stanoviska Policie České republiky a obou klubů. Se závěry šetření bude seznámen Výkonný výbor FAČR a poté asociace také oznámí přijatá opatření.“