Za účasti Generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky a Finančního ředitele FAČR  Libora Kabelky RKK na svém 8. řádném zasedání:

1)      Projednala dosavadní průběh a určila další postup i požadavky na podklady kontroly využití a vyúčtování dotací MŠMT ČR za rok 2017 i pro kontrolu využití a vyúčtování prostředků poskytnutých ČOV za rok 2017.

2)      Seznámila se s rozpočtem FAČR pro rok 2018, který je sestaven jako vyrovnaný. Vzala na vědomí, že rozpočet bude upřesněn po rozhodnutí MŠMT ČR o výši státních dotací pro rok 2018.

3)      Stanovila postup a upřesnila požadavky na podklady pro plánovanou kontrolu rozdělování příspěvků pro kluby dle úhrad členských příspěvků FAČR za rok 2018.

Další zasedání se bude konat 23. 3. 2018 v Karviné.