1)      Projednala dosavadní průběh a určila další postup kontroly LPO.

2)      Vzala na vědomí rozhodnutí DK ŘKČ ze dne 21. 11. 2018 o zastavení disciplinárního řízení s kluby, které nesplňují podmínku §33 SŘ, a po projednání požádala GS FAČR o zvážení možnosti podání dovolání v této věci.

3)      Projednala a vzala na vědomí dokumentaci k zadávacímu řízení na výběr IS FAČR a schválila Vyjádření RKK FAČR k pořízení informačního systému FAČR určené pro VV FAČR dne 4. 12. 2018.