•       STK OFS podle § 16, odst. 4, soutěžního řádu zveřejňuje na úřední desce návrh zařazení družstev do soutěží pro ročník 2024/2025 před losovacím aktivem (včetně losovacích čísel).
  • Kluby mohou do 10. 7. 2024 zaslat na e-mail ofsusti@seznam.cz případné připomínky k výše uvedenému návrhu. Losovací číslo je možné změnit pouze na základě vzájemné dohody mezi kluby.
  • Losovací aktiv proběhne nejpozději do konce července 2024 bez účasti klubů.
  • Následně bude zveřejněna na webových stránkách OFS Ústí nad Labem konečná podoba losovacích čísel a soutěže zadány do IS FAČR.

Mgr. Michal Kapoun, sekretář OFS Ústí nad Labem

Související dokumenty