Předseda komise Michal Volf popsal obě rozhodnutí:

  • „Komise projednala disciplinární přečin hráče Davida Petruse utkání 11. kola ČFL Slovan Velvary – Sokol Živanice. Ze strany hráče došlo k tělesnému napadení asistenta číslo jedna a zároveň pokus o tělesné napadení hlavního rozhodčího. Po zvážení všech okolností komise rozhodla, že se hráči uděluje zákaz činnosti na dobu dvanácti měsíců dle § 7 odst. 3 ve spojení s § 48 odst. 3 Disciplinárního řádu FAČR.“
  • „Komise rozhodla o disciplinárním přečinu Petra Drahoše z oddílu Chrudim B, kterého se dopustil v divizním utkání 12. kola SK Benátky nad Jizerou – Chrudim B. Při svém jednání směroval vůči delegovaným osobám pohoršující, urážlivé a ponižující výroky takovým způsobem, že se komise rozhodla udělit zákaz činnosti na dvanáct utkání dle § 45 odst. 2 Disciplinárního řádu FAČR.“

Předseda ŘKČ Martin Drobný v reakci na oba tresty upozornil na zvyšující se agresivitu napříč všemi soutěžemi. „V posledních kolech agresivita viditelně stoupá nejen v zápasech ŘKČ, ale i na úrovních KFS a OFS. Jsem rád, že disciplinární komise ŘKČ takto rozhodla. Podobné přečiny se již nesmí opakovat. Tématem, zvyšující se agresivita v zápasech, se budeme nyní více zabývat. Chceme o tom hovořit jak s kluby, tak s rozhodčími a delegáty na seminářích,“ zdůraznil Drobný, že se neblahými vlivy v průběhu zápasů hodlají funkcionáři zabývat i nadále.