Již tradičně v příjemném prostředí hotelu "U Kapličky" v Písku třicítka rozhodčích OFS Praha-západ absolvovala ve dnech 3.-4.3.2018 tradiční seminář. Po absolvování testu z pravidel a soutěžního řádu a videotestu se rozhodčí věnovali rozboru herních situací pod vedením národního instruktora rozhodčích FAČR p. Miroslava Liby. Další přednášky byly věnovány správnému vyplňování zápisu o utkání, popisu přestupků, pozičnímu postavení, pohybu a spolupráci rozhodčích a zejména sjednocení posuzování herních situací v průběhu utkání. Kromě členů KR OFS Praha-západ se na přednáškách dále podíleli i předseda DK ŘKČ mgr. Zdeněk Tasch a vedoucí sekretář ŘKČ p. Jan Hořejší, kteří rozhodčí seznámili se správným postupem při řešení mimořádných situací. Po náročném dvoudenním programu se rozhodčí rozcházeli bohatší o nové informace a zkušenosti, které zbývá již pouze využít při řízení utkání.

Seminář rozhodčích 2018

Seminář rozhodčích 2018