Fousek zároveň pevně věří, že nové vedení Pardubického KFS v čele s předsedou René Živným bude dál pokračovat v započatých změnách a celkové stabilizaci KFS po svém zvolení v loňském dubnu.

Pardubický KFS měl v předvolebním období také problémy se zněním svých stanov jako pobočného spolku, což původně ohrožovalo transparentnost a demokratičnost krajských voleb.

Fousek v tomto duchu vystoupil právě také během Valné hromady Pardubického KFS v Hrochově Týnci, na níž se setkal mj. také s místním starostou Petrem Schejbalem.

„Nové vedení Pardubického KFS rozhodně nebylo a není v jednoduché situaci, protože musí řešit závažné záležitosti a břemena po svých předchůdcích. Vše je předmětem šetření Revizní a kontrolní komise Pardubického KFS společně s RKK FAČR, je nezbytné se se zmíněnými skutky vypořádat. I proto jsme dnes Pardubickému KFS i jeho předsedovi Živnému vyjádřili plnou podporu vedení asociace a deklarovali, že jsme připraveni pomoci v jakékoliv záležitosti. Nové vedení Pardubického KFS za necelý rok odvedlo mnoho práce a přejeme si, aby mu zůstala energie k dotažení všech ozdravných procesů i dobře nastartovaných projektů,“ řekl předseda FAČR Petr Fousek.