Předseda: Mgr. Ďoubal Jan
Telefon: 
E-mail:jdoubal@centrum.cz

I. Místopředseda: Šturm Vladimír
Telefon: 725 807 396
E-mail: sturmv@centrum.cz

II. Místopředseda: Čižinský David
Telefon: 724 303 603
E-mail: daciza.daciza@email.cz

Člen VV: Frejlach Tomáš
Telefon: 728 083 844 
E-mail:tomas.frejlach@gmail.com

Člen VV: Matoušek Jaroslav
Telefon: 736 130 939
E-mail: maty115@email.cz

Člen VV: Mgr. Procházka Jakub
Telefon: 774 940 411

E-mail: mgr.jakub.prochazka@gmail.com

Člen VV: Ing. Roubíček Dušan
Telefon: 606 906 491
E-mail: dusan.roubicek@email.cz

Člen VV: Mgr. Spáčil Jan
Telefon: 724 349 287
E-mail: spacilfkcaslav@gmail.com

Člen VV: Ing. Štěpnička Jan
Telefon: 730 154 112
E-mail: honzastepnicka@gmail.com