Sportovně technická 
Předseda komise: 
Telefon: 
E-mail: 
Členové komise: 

Disciplinární 

Předseda komise: 
Telefon: 
E-mail: 
Členové komise:

Rozhodčích 

Předseda komise: 
Telefon: 
E-mail: 
Členové komise: 

Revizní 
Předseda komise:

Telefon: 
E-mail: 
Členové komise: