předseda VV OFS: Polák Milan 
Telefon: 601 105 637
E-mail: ofsdomazlice.predseda@seznam.cz

místopředseda VV OFS: Šindelář Luděk 
Telefon: 604 350 885
E-mail:  ludek.sindelar@centrum.cz

člen VV OFS: Sladký Karel 
Telefon: 725 024 111
E-mail: sladky.karel@seznam.cz

člen VV: Štrincl Pavel 
Telefon: 606 151 648
E-mail: p.strincl@seznam.cz

člen VV: Királová Pavlína
Telefon: 605 050 357 
E-mail: pavlina.kiralova@gmail.com

člen VV: Třeštík Petr
Telefon: 724 103 711
E-mail: petrtrestik@atlas.cz

člen VV: Timura Oldřich
Telefon: 775 139 668 
E-mail: oldrich.timura@seznam.cz

člen VV: Kacerovský Kamil
Telefon: 725 179 282
E-mail: k.kacerovsky@seznam.cz