předseda VV: Mgr. Tomáš  PROVAZNÍK 
Telefon: 724 431 073 
E-mail: provaznik@fksokolov.cz

místopředseda VV: Slavomír  KOZEL 
Telefon: 731 125 148 
E-mail: fccheb@centrum.cz       

člen VV: Mgr. Jan  MAKOVEC

Telefon: 703 438 636 
E-mail: makrole@seznam.cz

člen VV: Bc. PALLA  David

Telefon: 724 431 071 
E-mail: david.palla@fksokolov.cz

člen VV: Jan  ROD 

Telefon: 603 922 110 
E-mail: rodhonza@seznam.cz 

člen VV: Bc. František  NEDBALÝ 

Telefon: 737 281 196 
E-mail: frantisek.nedbaly@fla.cz

člen VV: Stanislav  ŠTÍPEK 
Telefon: 777 133 860
E-mail: standa@gazzasport.cz